16-02-11

Lezen in de Vrije Basisschool Heilige Familie Oudenburg en Ettelgem.

Met dit tekstje willen wij jou uitnodigen om samen met ons aandacht te besteden aan de leescultuur van de kinderen op onze school.
“Omdat lezen op school en thuis een noodzaak is en omdat lezen leuk is!”
Het doel van het leesonderwijs is er voor te zorgen dat alle kinderen kunnen en willen lezen en dat ze zelfstandige lezers worden. Met de school zorgen wij ervoor dat de kinderen dagelijks lezen.

In Oudenburg gaan we op donderdag met het 2deen het 3deleerjaar naar de bib. Daar begeleiden de kinderen van het 6deleerjaar telkens twee jongere kinderen uit het 2de en 3deleerjaar tijdens het lezen.
Ter voorbereiding van deze werkvorm kregen de kinderen van het 6deleerjaar training van Juf Natacha (zorgleerkracht) en juf Tine (zorgcoördinator).
Er zijn geregeld evaluatiebeurten om het lezen bij te sturen.
“Deze vorm van lezen heet peer-tutoring.”

Na de krokusvakantie start het 1steleerjaar met lezen in de bib.
Het 4de leerjaar, het 5de leerjaar en het 6de leerjaar lezen onder begeleiding van de klasleerkracht in de bib of in klas.

In Ettelgem lezen de kinderen op vrijdag in kleine groepjes met een leesbegeleider (ouders, leesgrootouders, vrijwilligers en leerkrachten) Het lezen in kleine groepjes heeft als voordeel dat het kindregelmatig een leesbeurt krijgt. De kwaliteit van het lezen wordt dus groter.

“We nemen in de bib ook de tijd om wekelijks stil te lezen.”

Ook met de kleuterklas willen we voldoende aandacht hebben voor het lezen en voorlezen. De ouders worden uitgenodigd voor een informatiemoment in de bib.
Daarnaast gaan we met de peuters/1ste kleuters en hun ouders naar de bib om te luisteren naar een verhaal van de juf. De ouders kunnen ook samen met hun peuter/kleuter boekjes kiezen om thuis te lezen.

De 2de kleuterklas gaat tijdens de voorleesweek op bezoek naar de bib met een leeskoffer. Hierin steken ze dan de boekjes die de kleuters gekozen hebben. Deze leeskoffer gaat mee naar de klas.

Ook de 3de kleuterklas gaat regelmatig boekjes kiezen in de bibliotheek. Deze boekjes worden dan in klas gelezen/voorgelezen.

U leest het al!

In onze school kunnen kinderen op hun eigen niveau proeven van verschillende boeken.
Ze ervaren dat lezen ontspannend en gezellig kan zijn!

                    

10:04 Gepost door zorgcoördinator Tine Soete | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-11

Tekst zorg

 

wees niet bang

je mag opnieuw beginnen

vastberaden doelbewust

of aarzelend op de tast

houd je aan regels

volg je eigen zinnen

laat die hand maar los

of houd er juist een vast

 

Liedtekst Freek de Jonge

 

10:08 Gepost door zorgcoördinator Tine Soete | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-02-11

Relationele Vorming in de kijker...

Onze school wil opvoedend onderwijs geven en kiest daarbij voor de harmonische ontplooiing van het totale kind. Met andere woorden; de ontplooiing van het denkende (hoofd), het voelende (hart) en het handelende (handen). Relationele vorming mag in dat plaatje dan ook niet ontbreken.

 Dit schooljaar hebben wij met onze school extra aandacht voor relationele vorming.

Relationele vorming? Wat wil dat eigenlijk zeggen?

Op het eerste zicht lijkt dat antwoord snel gegeven maar als je er even over nadenkt wordt het een heel lijstje.

Werken aan (zelf)vertrouwen, aan gevoelens en aan inlevingsvermogen, nadenken over waarden en normen, werken aan sociale vaardigheden en werken rond tederheidsbeleving en seksualiteit.

Deze inhouden zijn niet nieuw op onze school en we vinden ze vaak terug doorheen het ganse klas- en schoolgebeuren.

 Daarnaast onderzochten we aan de hand van een enquête waar we de kinderen extra kansen kunnen geven binnen relationele vorming. We zochten met het ganse team naar leuke en leerrijke initiatieven waar u de komende weken zeker nog van zal horen!

Van 14 februari tem 18 februari gaat de inleefweek van start. Via workshops zullen de kinderen werken aan relationele vorming gekoppeld aan muzische.

gevoelens1.jpginleving1.jpgzelvertrouwen1.jpg

  

 

 

 

 

  waardenormen1.jpg

soc.comp1.jpgseks1.jpg

11:27 Gepost door zorgcoördinator Tine Soete in Blog | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |