Boezobabbel dyslexie

Dyslexie vraagt even aandacht

Op onze school hechten wij veel aandacht aan het leren lezen en spellen. Het leren lezen en spellen lijkt op een ontdekkingstocht door de jungle. Als je niet dyslectisch bent, gaat dat gemakkelijk. Heel snel ken je de jungle op je duimpje, loop je over de goede paden en kom je weinig onverwachte situaties tegen.
Maar als je dyslexie hebt, weet je niet hoe je je een weg door het oerwoud moet banen. Overal zijn ravijnen, woeste rivieren en ondoordringbare struiken. Lezen is dan lastig!

Op onze school willen wij ook voor deze kinderen zorg op maat bieden maar voor er stappen worden gezet, moet dyslexie eerst vastgesteld worden door een logopedist(e).

Vooraleer op onze school dyslexie vastgesteld kan worden, moet een kind zes maanden logopedie gevolgd hebben. Tijdens die zes maanden test en werkt de logopediste met het kind. Na deze periode zal de logopedist(e) pas uitspraken doen over een mogelijke leerstoornis, bijvoorbeeld dyslexie.
Als school kunnen wij bij vaststelling van een leerstoornis een plan opstellen voor het kind (bijvoorbeeld een dyslexieplan) waar er sticordi maatregelen in opgesomd worden die de leerkracht kan gebruiken in de klas.
Op deze manier proberen wij als school zoveel mogelijk kansen te bieden aan ieder kind.

zorgcoördinator Tine

Download bestand

Gepost in Boezobabbel voor Ouders | Permalink