Boezobabbel Extraklas

What’s in a name…

Onze extraklas biedt…

een extra, ondersteunende begeleiding om de leerstof beter onder de knie te krijgen

OF

een extra uitdaging in de leerstof om steeds geboeid te blijven

Juf Natacha is zorgleerkracht op school. Zij ondersteunt de kinderen die “extra” begeleiding of uitdaging nodig hebben voor rekenen, taal en/of motoriek.

Haar taak bestaat er enerzijds in kinderen van het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar te ondersteunen zodat zij de leerstof vlotter kunnen beheersen of meer uitdaging krijgen.

Kinderen met specifieke leerproblemen zoals rekenmoeilijkheden, spellingsmoeilijkheden, leesmoeilijkheden,motorische moeilijkheden... worden in kleine groepjes extra begeleid. Soms worden ook kinderen die een tijdje ziek zijn geweest individueel bijgewerkt.

Anderzijds worden de leerkrachten van de graadsklassen voor bepaalde vakken ontdubbeld. Op die manier kan er op niveau van de verschillende leerlingen vlotter worden gewerkt.

Daarnaast werkt juf Natacha ook nauw samen met de zorgcoördinator, juf Tine aan het uitwerken van de zorg op school en in de Xtra-klas.

zorgcoördinator
Tine Soete

Download bestand

Gepost in Boezobabbel voor Ouders | Permalink