Boezobabbel medicijnen

Medische babbel
Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de school. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven.
Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school.

Omdat het hier over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om – als uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren – volgende regels in acht te nemen:

Wanneer een kind medicatie dient te nemen maar de lessen mag bijwonen, dienen ouders aan de school een attest te bezorgen dat het kind de lessen mag bijwonen. Zo’n formulier kan u verkrijgen bij de klasleerkracht. Op dit attest dient tevens de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring en toediening te worden vermeld.
Het geniet de voorkeur dat ook de voorschrijvende arts het attest mee ondertekent en er zijn/haar stempel op aanbrengt.

Download bestand

Gepost in Boezobabbel voor Ouders | Permalink