Boezobabbel opvolging kinderen

Aandacht voor ieder kind.

In onze school heeft elk kind recht op kwaliteitsvol onderwijs. Samen met het zorgteam werken de leerkrachten aan zorg op maat voor elk kind. In deze boezobabbel willen wij dan ook de afgelopen maand even belichten.

Oktober is een maand waar er veel observaties en testen gedaan worden. Er zijn onder andere avi-leestesten afgenomen.
We willen het leesproces van onze leerlingen goed opvolgen zodat er doelgerichte hulp kan aangeboden worden.
Deze maand deden de leerkrachten ook de testen van het leerlingvolg-
systeem (LVS) voor wiskunde en spelling.
In de kleuterklas wordt er geobserveerd om te bepalen op welk niveau het kind zich bevindt. Daarna worden er gerichte opdrachten aangeboden.
Het is onze bedoeling om via deze observaties en testen gerichte hulp aan te bieden aan elk kind. We noemen dit “differentiatie”. Op onze school differentiëren we in alle klassen. Soms wordt er gewerkt met kleine groepjes of krijgt een kind individuele ondersteuning. Er kan naar tempo, materiaal, opdracht, niveau, … gedifferentieerd worden.

Indien er ouders zijn met vragen omtrent de begeleiding van hun kind of bijkomende informatie wensen kunnen zij terecht bij de leerkracht en/of zorgcoördinator. Er kan altijd een afspraak gemaakt worden via de klasagenda van je kind.

Download bestand

Gepost in Boezobabbel voor Ouders | Permalink