Boezobabbel relationele vorming

Onze school wil opvoedend onderwijs geven en kiest daarbij voor de harmonische ontplooiing van het totale kind. Met andere woorden; de ontplooiing van het denkende (hoofd), het voelende (hart) en het handelende (handen). Relationele vorming mag in dat plaatje dan ook niet ontbreken.

Dit schooljaar hebben wij met onze school extra aandacht voor relationele vorming.
Relationele vorming? Wat wil dat eigenlijk zeggen?
Op het eerste zicht lijkt dat antwoord snel gegeven maar als je er even over nadenkt wordt het een heel lijstje.
Werken aan (zelf)vertrouwen, aan gevoelens en aan inlevingsvermogen, nadenken over waarden en normen, werken aan sociale vaardigheden en werken rond tederheidsbeleving en seksualiteit.
Deze inhouden zijn niet nieuw op onze school en we vinden ze vaak terug doorheen het ganse klas- en schoolgebeuren.

Daarnaast onderzochten we aan de hand van een enquête waar we de kinderen extra kansen kunnen geven binnen relationele vorming. We zochten met het ganse team naar leuke en leerrijke initiatieven waar u de komende maanden zeker van zal horen!

Download bestand

Gepost in Boezobabbel voor Ouders | Permalink