Boezobabbel reva

Logopedie, kinesitherapie, … tijdens de schooluren
Sommige kinderen hebben nood aan extra externe begeleiding. Deze begeleiding kan (tot op heden) zowel tijdens als na de schooluren plaatsvinden.

Vanaf volgend schooljaar zijn wij als school genoodzaakt om dit strikter op te volgen. Revalidatie (logo, kine, e.d.) moet dan buiten de schooluren gebeuren.

Zoals omschreven in de omzendbrief van het Ministerie van Onderwijs, kan er, waar echt noodzakelijk en goed onderbouwd een uitzondering gemaakt worden mits advies van het zorgteam en afgifte van het volledige dossier. Dit dossier houdt een schriftelijke aanvraag van de ouders in, vergezeld van een verslag/attest van de voorschrijvende arts. Dit dossier moeten wij steeds op school ontvangen voor de opstart van revalidatietussenkomsten binnen de lesuren.

Download bestand

Gepost in Boezobabbel voor Ouders | Permalink