Boezobabbel zorgteam

Elk kind is uniek, ieder kind is verschillend.
In onze school heeft elk kind recht op kwaliteitsvol onderwijs dat wordt gekleurd met een brede zorg. Samen met de leerkrachten, werkt het zorgteam aan zorg op maat voor elk kind.
In deze boezobabbel willen wij dan ook het zorgteam graag even belichten.
Het zorgteam (de zorgcoördinator, de taakleerkracht, de gokleerkracht en de directeur) werkt op drie verschillende niveaus. Op schoolniveau : het plannen en organiseren van acties voor de school.
Leerkrachtenniveau : ondersteuning bieden aan leerkrachten bij het stellen van een zorgvraag. Het zorgteam biedt ondersteuning aan de leerkracht om het zorgbeleid binnen zijn/haar klas zo optimaal mogelijk toe te passen.
En op leerlingniveau: het begeleiden van leerlingen met een bijzondere zorgvraag.
Deze drie niveaus zijn heel nauw met elkaar verbonden en ons zorgbeleid krijgt vorm door gerichte acties op de drie terreinen. Dit betekent niet alle acties door één persoon moeten worden uitgevoerd. In onze school is het zorgbeleid een zaak van het hele schoolteam. We proberen om op een lange termijn vooruit te kijken van ongeveer 3 jaar.
Dus zorg als een kip zonder kop, waarbij lappen en tappen van allerlei problemen het hoofddoel is, is niet aan onze school besteed.

zorgcoördinator Tine

Download bestand

Gepost in Boezobabbel voor Ouders | Permalink