zorgcoördinator en gokleerkracht lager Tine

Ik ben juf Tine en ik werk als zorgcoördinator op school in Oudenburg en Ettelgem.

Als zoco sta in voor de coördinatie van de verschillende initiatieven rond zorg die in de school plaats vinden.
Tijdens het wekelijks overleg met het zorgteam blijf ik op de hoogte van de zorgwerking op het niveau van de kinderen. Welke kinderen hebben extra zorg nodig? Wie heeft de vooropgestelde doelstellingen bereikt? Welke ouders moeten we contacteren? Welke stappen moeten nog gezet worden? Deze zaken worden tijdens dit overleg vastgezet. Daarnaast plannen we ook acties om onze zorgbegeleiding te versterken. Het spellingsmapje, de strategiekaart om woordpakketten te leren, de nieuwe materialen rond rekenen en taal zijn hier enkele voorbeelden van.

Tijdens multidisciplinaire vergaderingen, 3 keer per jaar bundelt de zorgcoördinator alle informatie en zorgt zij voor de verwerking van de gegevens in een leerlingvolgsysteem. Vanuit deze vergaderingen organiseert zij overleg met ouders, CLB, reva’s en therapeuten,…

Op schoolniveau ontwikkelt de zorgcoördinator in samenwerking met de directeur en de leerkrachten een sterk zorgbeleid. Er worden stappen uitgezet om doelgericht aan zorginitiatieven te werken.
Relationele vorming op onze school, de werking rond leerstoornissen, het lezen in de bib, de planning rond gelijke onderwijskansen uitwerken voor socio-emotionele ontwikkeling en taalvaardigheid, het digitaliseren van het leerlingvolgsysteem,… zijn hier voorbeelden van.

Ook het afnemen van algemene testen (kleuter en lager) behoort tot het takenpakket van de zorgcoördinator. Dit gaat dan over schoolrijpheidstesten, testen rond rekenen en taal, sociogrammen, avi leestesten, e.d.
Ouders en leerkrachten kunnen steeds terecht bij de zorgcoördinator om problemen aangaande een kind aan te kaarten. We zoeken steeds naar oplossingen met de betrokken klasleerkracht.

Download bestand

Gepost in Het zorgteam | Permalink