zorgcoach lager Natacha

Ik ben juf Natacha. Ik ondersteun de kinderen die begeleiding nodig hebben voor rekenen, taal, leren leren en/of motoriek.

Ik werk in de Xtra-klas!
Mijn taak bestaat er enerzijds in kinderen met leerproblemen van het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar te ondersteunen zodat zij de leerstof vlotter kunnen beheersen. Kinderen met specifieke leerproblemen zoals rekenmoeilijkheden, spellingsmoeilijkheden, leesmoeilijkheden,motorische moeilijkheden... worden in kleine groepjes extra begeleid. Soms worden ook kinderen die een tijdje ziek zijn geweest individueel bijgewerkt.
Anderzijds worden de leerkrachten van de graadsklassen voor bepaalde vakken ontdubbeld. Op die manier kan er op niveau van de verschillende leerlingen vlotter worden gewerkt.
Daarnaast werk ik ook nauw samen met de zorgcoördinator, juf Tine aan het uitwerken van de zorg op school en in de Xtra-klas.

Download bestand

Gepost in Het zorgteam | Permalink